Els camps marcats amb * són obligatoris.

Identificació del tractament
Jornades i actes informatius en l’àmbit de les telecomunicacions i la societat de la informació

Responsable del tractament
Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital. Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Contacte: Carrer Salvador Espriu, 45-51, 08908 L'Hospitalet de Llobregat

Delegat de protecció de dades
Contacte: dpd.politiquesdigitals@gencat.cat
Via Laietana, 26, 08003 Barcelona

Finalitat
Recollir les dades de les persones alienes a la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital que s’inscriuen a jornades i actes informatius organitzats i/o col•laborats per aquest òrgan.

Conservació de les dades
Les dades personals es conserven durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir. Transcorregut aquest termini, d’acord amb la normativa vigent en matèria documental i arxiu, les dades es conservaran de forma indefinida mentre no existeixi la taula d’accés, avaluació i tria de la sèrie o sèries documentals que contenen aquestes dades.

Legitimació
El tractament es realitza amb el consentiment de la persona interessada. Podeu retirar el consentiment en qualsevol moment.

Destinataris
Les dades es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen els serveis TIC per compte del responsable del tractament. No es cedeixen dades a tercers ni es fan transferències internacionals de dades, tret que hi hagi una obligació legal.

Drets de les persones interessades
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol•licitar la limitació de les dades al responsable del tractament mitjançant els formularis d’exercici de drets que trobareu a l’enllaç Drets de les persones interessades
També podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a www.apdcat.cat.