• Imprimeix

CatLabs

El programa pretén impulsar un model d'innovació basat en la quàdruple hèlix, en el marc de les estratègies RIS3CAT i SmartCAT, i crear una xarxa d’agents locals d’innovació social digital.

CatLabs

El programa CatLabs promou l'articulació d'una xarxa catalana d'innovació digital, social i col·laborativa, que impliqui el conjunt del teixit econòmic i social del país en els processos d'innovació, segons el model de la quàdruple hèlix (sistema d'R+D+I, empreses, administracions públiques i usuaris de la innovació).
La irrupció de les TIC i Internet està comportant una "democratització de la innovació" i una obertura dels seus processos (innovació oberta). Els models lineals d'innovació estan donant pas a models sistèmics i col·laboratius, que permeten incorporar els usuaris des de l'inici del procés d'innovació i fan més eficaç l'impacte de la inversió en R+D+I.

Aquest nou paradigma permet l'emergència de noves estructures d'innovació oberta i col·laborativa (living labs, fab labs, xarxes d'innovació social, open data labs, etc.), nous tipus de treball i noves formes d'economia (espais de cotreball, economia circular, economia col·laborativa, etc.).
Mitjançant CatLabs, la Generalitat busca complicitats amb les administracions del món local per impulsar actuacions conjuntes i generar sinergies que promoguin l'emergència i la consolidació de les noves estructures d'innovació oberta i col·laborativa. En aquest sentit, els projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) són un instrument clau per a aquesta col·laboració. Així mateix, la xarxa CatLabs complementa el mapa d'agents d'innovació del país i interactua amb els actors de la RIS3CAT i de la xarxa Catalonia SmartLab, de la SmartCAT.

Objectius

  • Promoure noves fórmules d’innovació digital, social i col·laborativa per donar respostes millors als reptes de l’economia i la societat.
  • Articular i dinamitzar la participació de la quàdruple hèlix en el sistema de recerca i innovació, la RIS3CAT, i els nous models d'innovació europeus.
  • Connectar, potenciar i dinamitzar la xarxa CatLabs, d’espais d’innovació social digital i col·laborativa.
  • Desenvolupar i aplicar metodologies de formació en innovació per projectes com a mecanisme d’inserció al mercat laboral de col·lectius amb una taxa d’atur elevada, especialment de joves.

 

Líder i participants

Líder                                   Participants

            

Data d'actualització:  09.02.2017