• Imprimeix

Catalonia Smart Drones

Catalonia Smart Drones és l’embrió del que vol ser el clúster de la indústria catalana de les solucions smart amb drons format per empreses, centres tecnològics, universitats i altres agents impulsors d’aquest sector.

Catalonia Smart Drones

El sector dels Smart Drons ja és una realitat i es troba en contínua evolució, es preveu que el seu mercat a nivell mundial superi els 8.000 milions d'euros en els propers tres anys i amb creixements anuals superiors al 20%.
A Catalunya disposem ja d’empreses capdavanteres en aquest sector, així com de centres tecnològics, universitats i d’altres agents impulsors d’aquesta indústria que, agrupats dins de Catalonia Smart Drones impulsen el sector de serveis i solucions smart amb drons a Catalunya.
El mercat emergent dels Drones ofereix una oportunitat real per a fomentar la creació d'ocupació i serà una font d'innovació i de creixement econòmic. En aquest sentit s’emmarca dins de l’estratègia SmartCAT del Govern un pla d’acció per tal d’impulsar aquesta industria a Catalunya. Es vol establir un diàleg amb la industria per tal d’elaborar un pla d’acció ajustat a les necessitats actuals i futures d’aquesta indústria.

Objectius

  • Establir una estratègia conjunta com clúster per coordinar els diferents agents que participen en el sector per trobar sinergies, poder complementar-se per abordar projectes més grans, col·laborar amb centres tecnològics i de recerca per aprofitar la recerca i el desenvolupament.
  • Facilitar la formació en aquest àmbit tant a nivell universitari com a nivell de cursos de curta durada.
  • Donar a conèixer els serveis i solucions amb drones i divulgar les seves possibilitats i la tecnologia associada.
  • Fer un seguiment de la normativa tant estatal com internacional per veure com afecta al sector. També participar en la mesura del possible en institucions internacionals per poder influir en les decisions més rellevants a nivell de sector.

Líder i participants

Líder                                     Participants

            

Data d'actualització:  02.12.2015