• Imprimeix

Observatori TIC

L’Observatori TIC és un instrument d’anàlisi i seguiment del Sector TIC i la Societat Digital a Catalunya i aglutina la informació i indicadors més rellevants de les TIC catalanes.

Observatori TIC

L’Observatori TIC és un instrument d’anàlisi i seguiment del Sector TIC i la Societat Digital a Catalunya impulsat pel Cercle Tecnològic de Catalunya amb el suport de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat digital de la Generalitat de Catalunya. L’Observatori TIC aglutina la informació i indicadors més rellevants de les TIC catalanes amb l’objectiu de mesurar la seva evolució i ajudar a dissenyar les polítiques i estratègies de futur per aquest sector.

Indicadors que inclou l’observatori:

  • Indicadors Sector TIC: dades i indicadors sobre les empreses TIC de Catalunya: nombre d’empreses i dimensió, volum de negoci i ocupació del Sector TIC i costos laborals i salarials.
  • Indicadors Societat Digital: dades i indicadors sobre l’equipament i ús de les TIC a llars i empreses catalanes: equipaments, connectivitat, compres i vendes per Internet i tràmits digitals amb l’administració. Es detallen dades per territori, gènere i mida d’empresa.
  • Informes / Estudis: recull d’informes i estudis relacionats amb el desenvolupament de la Societat Digital a Catalunya.
  • Històric Indicadors: en aquest apartat es podrà consultar l’històric de tots els d’indicadors publicats a l’Observatori.

Àmbit: Observatori TIC

Objectius

  • Oferir una visió integral i actualitzada dels indicadors que afecten al sector TIC català
  • Difondre i facilitar informació sobre el grau d’implantació de les TIC a Catalunya
  • Disposar de dades sobre l’evolució de la Societat Digital a Catalunya per adequar les actuacions dels diferents agents públics i privats.

Líder i participants

Líder                                 Participants

logo_gene        logo-ctecno

Data d'actualització:  19.02.2018