• Imprimeix

Més de 14.000 estudiants de la UOC han obtingut el certificat ACTIC

La universitat és l’única que ofereix aquest reconeixement a través d’assignatures obligatòries en tots els graus i cicles formatius de grau superior. A més, es pot aconseguir a través de l’oferta d’assignatures lliures.

11/01/2018 10:01
actic

Fins a 14.193 estudiants de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han aconseguit fins ara l’Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (ACTIC) de la Generalitat de Catalunya, que reconeix oficialment les competències digitals.

Aquest document acredita coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les noves tecnologies que les persones poden desplegar en situacions reals de manera eficaç i eficient. A més de facilitar l’accés a noves feines o llocs de responsabilitat, també permet accedir a eines d’aprenentatge virtual i certificacions professionals.

Ara com ara, la UOC és l’única universitat catalana que ofereix aquesta possibilitat gràcies a l’equivalència que la Generalitat de Catalunya va atorgar el 2014 entre l’ACTIC i les assignatures Competències TIC i Competències Digitals a l’FP, que són obligatòries a tots els graus i cicles formatius de grau superior que ofereix la UOC, respectivament.

A més,qualsevol persona que estigui interessada en obtenir aquest certificat mitjançant les assignatures de la UOC ho pot fer gràcies a l’oferta formativa d’assignatures lliures que ofereix la universitat.

En tots els casos, els alumnes adquireixen competències per cercar i seleccionar informació a la xarxa; tractar, elaborar, presentar i difondre informació digital; planificar la feina en entorns virtuals; tenir nocions de tecnologia digital i conèixer estratègies de comunicació a la xarxa; treballar en equip per internet, i aconseguir una actitud digital.

 

L’Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació acredita les capacitats digitals de manera oficial.