• Imprimeix

Ciutadania

 • Pla de Qualificació en Tecnologia Mòbil (PQTM) 2017-2020

  El projecte pretén formar i qualificar professionals i persones a l’atur en l’àmbit de la telefonia mòbil, amb l’objectiu de satisfer les necessitats de personal de les empreses del sector.

 • CatLabs

  El programa pretén impulsar un model d'innovació basat en la quàdruple hèlix, en el marc de les estratègies RIS3CAT i SmartCAT, i crear una xarxa d’agents locals d’innovació social digital.

 • Fit4Jobs

  Fit4Jobs dóna l'oportunitat als joves de formar-se en tecnologies i competències transversals per poder treballar en el sector de les TIC, sigui quin sigui el teu currículum acadèmic.

 • donaTIC.cat

  El pla donaTIC.cat consta d’un conjunt d’activitats que tenen com a objectiu l’impuls i reconeixement del paper de la dona en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació.

 • SparkLab

  SparkLab és un espai on la comunitat pot col·laborar, aprendre, experimentar i produir innovació, serveis, continguts i solucions d’una manera dinàmica i participativa. Es tracta de l’evolució dels telecentres.

 • Cobertura mòbil

  Cobertura Mòbil és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya per crear un mapa que permet conèixer quina és la cobertura de la xarxa de telefonia mòbil del país.

 • ACTIC. Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació

  L’ACTIC consisteix a certificar les competències TIC basant-se en una prova automatitzada i telemàtica feta en un centre col·laborador, perquè la persona que té un certificat pugui acreditar-les davant de qualsevol empresa o administració o entitat.

 • Xarxa Punt TIC

  La Xarxa Punt TIC és un projecte de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, amb l’objectiu de consolidar una xarxa de punts públics d'accés a Internet, els Punts TIC, que redueixin el risc de fractura digital i garanteixin l'equilibri territorial i la cohesió social en la societat del coneixement