• Imprimeix

ACTIC. Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació

L’ACTIC consisteix a certificar les competències TIC basant-se en una prova automatitzada i telemàtica feta en un centre col·laborador, perquè la persona que té un certificat pugui acreditar-les davant de qualsevol empresa o administració o entitat.

ACTIC. Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació

L’ACTIC és el certificat acreditatiu, expedit per la Generalitat de Catalunya, de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència. Hi ha tres nivells. El tercer és modular: acredita entre dues i cinc competències del total de vuit.

L’ACTIC és molt útil en processos de selecció de personal i de promoció professional a l’hora d’avaluar les aptituds digitals d’una persona per ocupar un determinat lloc de treball. És una acreditació transversal, no orientada a cap professió concreta.

En virtut del criteri competencial, s’avaluen les capacitats genèriques, no el coneixement de productes determinats. L’ACTIC també inclou elements referents a la cultura digital, la societat de la informació (SI) i les bones pràctiques. Les persones acreditades han de ser capaces d’adaptar-se i d’aprendre recursos nous o eines específiques d’una activitat concreta.

És un projecte interdepartamental —hi participen els departaments d’Ensenyament i de Governació i Relacions Institucionals, el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), l’Institut de Qualificacions Professionals i l’Escola d’Administració Pública— que executa la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d’Empresa i Ocupació.

 

Objectius

  • Promoure la capacitació digital de la ciutadania per tal d’assolir una societat del coneixement inclusiva, dinàmica i competitiva.
  • Assegurar l'eficàcia de l'ús de les TIC en qualsevol activitat personal, econòmica o social.
  • Afavorir la integració de les empreses i entitats en la dinàmica de l’SI, gràcies a la generalització d’un estàndard en el mercat.
  • Promoure un increment de la demanda i l'ús de les TIC.
  • Influenciar positivament la qualitat de la formació en TIC.

Líder i participants

Líder                                     Participants

                      

Data d'actualització:  07.06.2013