• Imprimeix

Pla de Qualificació en Tecnologia Mòbil (PQTM) 2017-2020

El projecte pretén formar i qualificar professionals i persones a l’atur en l’àmbit de la telefonia mòbil, amb l’objectiu de satisfer les necessitats de personal de les empreses del sector.

Pla de Qualificació en Tecnologia Mòbil

Implementació d’un pla de formació i qualificació professional  de persones en actiu  o a l’atur en l’àmbit de la telefonia mòbil, dissenyat conjuntament amb les empreses del sector i amb l’objectiu de satisfer les seves necessitats de personal.

Els candidats seran seleccionats d’entre les persones que compleixin el perfil adequat, prèviament definit i en consonància amb les aptituds i competències més valorades per les empreses.

La formació es durà a terme en un entorn d’aprenentatge virtual, que reprodueixi l’ecosistema de producció del sector, i que ha de permetre el desenvolupament i avaluació de les soft skills requerides pels departaments de RRHH de les empreses.

Es tracta d’una formació d’alt nivell, en llengua anglesa per exigència de les empreses, de 300 hores de durada i amb una part presencial (aprox. del 15-20%) i una altra de caràcter virtual. La qualificació se centrarà en 5 àmbits inicialment: programació d’apps; realitat virtual i augmentada; pantalles interactives; Big Data i Internet of Things.

Objectius

  • Qualificar 2000 tècnics i tècniques en tecnologia mòbil fins el 2020.
  • Establir un sistema de qualificació professional adaptat a les necessitats presents i futures del sector mòbil.
  • Definir un centre de referència en formació en tecnologia mòbil.

 

 

Líder i participants

Líder                                                              Participants

                

Data d'actualització:  07.04.2017