• Imprimeix

SparkLab

SparkLab és un espai on la comunitat pot col·laborar, aprendre, experimentar i produir innovació, serveis, continguts i solucions d’una manera dinàmica i participativa. Es tracta de l’evolució dels telecentres.

SparkLab

Els fonaments teòrics d’aquesta nova estratègia es materialitzen en el nou concepte d’espai d’accés públic a les TIC, que es desenvoluparà amb la col·laboració de grups i organitzacions professionals del món acadèmic públic i privat amb els propis ciutadans.
En aquest sentit, aquests espais s'han d’adaptar a les condicions del seu entorn i de les necessitats socials i de desenvolupament del país, tenint en compte els nous usos i hàbits tecnològics de la ciutadania, que necessita un espai on interactuar activament amb la tecnologia, amb nous models de formació i capacitació i noves respostes i solucions, més personalitzades i dinàmiques que les que vénen oferint els telecentres tradicionals.

Àmbit: Ciutadania

Objectius

  • Crear una xarxa global de centres especialitzats en innovació i inclusió digital, amb un alt impacte socio-econòmic.
  • Coordinar una plataforma de cooperació internacional que faciliti la participació i la cooperació internacional des de diferents comunitats i també des del món acadèmic així com diferents organitzacions públiques i privades.
  • Estimular la innovació entre les persones i les organitzacions que treballen amb les comunitats.
  • Desenvolupar solucions TIC d’alt valor social i tecnològic.
  • Impulsar el talent social, projectes i negocis.
  • Promoure l’establiment d’espais multipropòsit per al treball de col•laboració, promovent el debat obert, l’aprenentatge i un millor ús de les TIC.
  • Llençar i difondre productes i serveis des del nivell local fins a nivells regionals i globals.
  • Facilitar l’accés al canvis tecnològics, a la cultura i al coneixement multisectorial a nivell nacional, regional i global.
  • Crear tendències TIC que facilitin el desenvolupament de les comunitats.

Líder i participants

Líder                                    Participants

                   

Data d'actualització:  30.07.2015