• Imprimeix

Ponents

Hble. Sr. Jordi Puigneró

Conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Nascut a Sant Cugat del Vallès l'any 1974. Enginyer màster (MENG) en Sistemes d'Informació per la Universitat de Surrey a Anglaterra (1992-1997).

La seva carrera professional s'inicia al departament d'informàtica del Deutsche Bank a Frankfurt, on treballa com a analista-programador entre els anys 1997 i 2001. L'any 2001 s'incorpora a IBM-Barcelona com a consultor sènior i cap de projectes informàtics i de noves tecnologies.

En l'àmbit institucional, el setembre de 2005 pren possessió com a regidor de l'Ajuntament de Sant Cugat on hi exerceix fins el 2013 arribant a ser tinent d'alcalde de Governació, Seguretat, Mobilitat i Tecnologia. Durant aquest període municipal és membre del Consell d'Administració de LocalRet, consorci municipal català de la Societat de la Informació i del Coneixement, des del 2007 fins el 2013.

Des del novembre de 2013 dirigeix les polítiques TIC del Govern de Catalunya, primer com a Director General de Telecomunicacions i Societat de la Informació, i des del febrer de 2016 com a Secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat de Catalunya. Com a responsable de les polítiques de Ciberseguretat de Catalunya és també el President del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT).

@jordiPuignero

Hble. Sr. Jordi Puigneró

Sr. Jaume Alonso-Cuevillas

Jurista i economista. Doctor en Dret i des de setembre de 2006, catedràtic de Dret Processal per la Universitat de Barcelona (UB), institució on ha desenvolupat la major part del seu treball acadèmic. Va ser degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona entre el 1997 i el 2005, president del Consell de l’advocacia catalana (1999-2000) i president de l’European Bars Federation (Federació Europea de Col·legis d’Advocats) del 2007 al 2008. El 2014 es va llicenciar en Ciències Econòmiques i Administració d’Empreses i l’any 2015 va obtenir el màster en Auditoria de Comptes. El 2015 va rebre el Premi Ferran Termes atorgat pel seu treball “Eficiència i transparència del sistema judicial espanyol en el context europeu: Anàlisi comparativa i propostes de millora”.

@JaumeAlonsoCuev

Sr. Jaume Alonso-Cuevillas

Sra. Ruth Sala

Ruth Sala

Advocada Penalista especialitzada en delictes informàtics i prova digital. Auditora cap 27001 per AENOR i directora del despatx d’advocats Legalconsultors. Durant la seva carrera professional ha desenvolupat programes de formació jurídica sobre l’ús de les noves tecnologies i les seves conseqüències processals i personals en Colegis d’Advocats, Judicatura i instituts. És professora col·laboradora en el Master de Dret Digital IL3 de la Universitat de Barcelona (UB) i formadora en el marc legal per al “Curso de Investigación en Internet y Redes Abiertas” de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

@Ruth_legal

Sra. Ruth Sala

Sr. Nacho Amadoz

Advocat especialitzat en temes d’Internet. És el director jurídic de la Fundació puntCAT, assessor de CORE Association per projectes de comunitats digitals i consultor de Font Advocats.

@puntcat

Sr. Nacho Amadoz

Sr. Quico Sallés

Periodista.

Actualment treballa a El Món i al programa televisiu FAQS.

@QuicoSalles

Sr. Quico Sallés

Sra. Joana Barbany

Directora general de Societat Digital

Llicenciada en Periodisme per la UPF i diplomada en Empresarials per la UVIC. Màster en Comunicació Empresarial i Tecnologies Digitals (IDEC), postgrau en Gestió del Coneixement per la UOC i participant del Programa Vicens Vives d’ESADE. També ha cursat el Programa de lideratge per a la gestió pública a IESE.

La seva carrera professional s’ha centrat en la comunicació i les plataformes digitals i en la consultoria estratègica i d’organitzacions. Des del 2016 és tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Innovació, Comunicació i Govern obert a l’Ajuntament de Sant Cugat. Anteriorment, havia exercit com a regidora de Comunicació, Informació i Atenció Ciutadana. També és membre de la Junta de Sant Cugat Empresarial, del Consell d’Administració de Localret i de la Comissió Assessora de Publicitat Institucional de la Generalitat.

@joanabarbany

Sra. Joana Barbany