• Imprimeix

Full de ruta per esdevenir una Smart City

Full de ruta a seguir per la implementació de l’estratègia Smart City en un municipi segons un model de maduresa que permet a cada ciutat orientar les accions a desenvolupar segons el moment en què es troba.

Full de ruta per esdevenir una Smart City

L’estratègia SmartCAT impulsada per la Generalitat de Catalunya preveu desplegar projectes en col·laboració amb les iniciatives locals i supralocals per impulsar el desplegament de projectes de ciutats intel·ligents a Catalunya. En aquest sentit, per tal d’orientar i donar suport a aquelles administracions locals que vulguin sumar-se al desplegament de tecnologies intel·ligents, s’ha elaborat el “Full de ruta per esdevenir una Smart city”. Una guia que proporciona el full de ruta a seguir per la implementació de l’estratègia Smart City en un municipi segons un model de maduresa que permet a cada ciutat orientar les accions a desenvolupar segons el moment en què es troba en el seu camí per l’adopció de la Smart City.
L’informe s'analitza la situació actual del desplegament Smart City a Catalunya i identifica les principals barreres que tenen els municipis i que dificulten l’adopció de la Smart City,
D’acord amb això el document presenta un model de maduresa amb 5 nivells d'intensitat en l'adopció de la Smart City: (1) puntual; (2) col·laboració; (3) estratègia; (4) gestionat i (5) optimitzat. D'acord amb el model de maduresa presentat, l'informe planteja posteriorment una proposta de pla d'accions per a una adopció gradual de la Smart City en el municipi, identificant les principals actuacions que s'han de tenir en compte en tot moment i pels diferents aspectes i àmbits de treball implicats.
Per finalitzar, s’inclou un apartat amb un recull dels principals exemples de projectes i/o iniciatives smart que pot abordar un municipi en les diferents àrees de gestió del mateix, així com els mecanismes de finançament que tenen els ajuntaments per abordar-los.

Objectius

Facilitar la presa de decisions als responsables municipals respecte les accions a emprendre per implementar una estratègia de Smart City en el seu municipi.

Líder i participants

Líder                                    Participants

                   

Data d'actualització:  17.11.2015