• Imprimeix

Plataforma Smart Region - DIBA

Es vol crear una plataforma per donar suport a les corporacions locals per facilitar la implementació de solucions smart als municipis i per proporcionar serveis TIC i aplicacions comunes al conjunt del territori que aconsegueixin un estalvi econòmic i ambiental, una gestió eficient dels serveis i incrementar la participació ciutadana.

Plataforma Smart Region-DIBA

Àmbit: Smart Cities

Descripció del projecte

Es vol construir una plataforma modular, que pugui evolucionar en funció de les necessitats dels municipis i de les possibilitats tecnològiques. S’ha optat per basar-la en Sentilo, un programari de codi obert desenvolupat a Barcelona i que compta amb una àmplia acceptació com a plataforma transversal de recollida de dades de sensors i actuadors.
Es detecta la conveniència de desenvolupar la funcionalitat de multientitat a Sentilo, a fi que en una mateixa instància puguin operar diferents municipis, mantenint l’absoluta independència de les dades. També es preveu dotar Sentilo d’un mòdul històric, que permeti conservar les dades que s’estimi convenient.
La plataforma també ha de considerar la integració de dades procedents d’altres fonts (bases de dades existents, aportades per la ciutadania a través de diferents sistemes de participació, originades per altres dispositius, etc.). Igualment, ha d’incorporar eines d’escolta activa de les xarxes socials.
El nucli de la plataforma ha de ser capaç de gestionar totes les dades, fer-ne les anàlisis pertinents i realitzar els processos necessaris per convertir-les en informació útil per al control del funcionament dels serveis i per a la presa de decisions. També ha de permetre generar dades obertes que puguin ser utilitzades en el desenvolupament de noves aplicacions i serveis.

Objectius

  • Esdevenir un referent per als municipis en la transformació cap a smart cities i un agent dinamitzador de la implementació d’estratègies smart al territori.
  • Impulsar processos d’anàlisi previs a la planificació d’actuacions en l’àmbit smart city per part dels municipis i d’avaluació del seu impacte posterior.
  • Fomentar la coordinació entre les àrees de la corporació per tal de proporcionar un suport transversal als municipis en relació a les iniciatives smart city.
  • Promoure la implementació de solucions organitzatives i tecnològiques.
  • Fomentar el govern obert.
  • Promoure la cooperació entre municipis, per a l’optimització de recursos i l’intercanvi de coneixement.

Líder i participants

Líder 

Data d'actualització:  16.07.2015