• Imprimeix

Plataforma tecnològica de la Smart City/Region

Informe que presenta el model i característiques funcionals de la plataforma tecnològica que permetrà dur a terme el desplegament gradual de la Smart City/Region.

Plataforma tecnològica de la Smart City/Region

L'informe analitza la situació actual del desplegament de la Smart City/Region a Catalunya respecte les plataformes ja disponibles i desplegades. Aquest anàlisi es completa amb la identificació de les principals barreres i reptes tecnològics que afronten els municipis i que dificulten la posada en marxa d'una plataforma Smart City/Region.
D'acord amb aquest anàlisi, l'informe presenta el model i les característiques funcionals de la plataforma tecnològica que permetrà dur a terme el desplegament gradual de la Smart City al municipi.
L'arquitectura proposada consta principalment de 3 capes:

  • l'adquisició de les dades i la gestió dels sensors i actuadors,
  • una capa de sistema operatiu de ciutat on s'emmagatzema i es processen les dades rebudes, i on hi ha la intel•ligència necessària per automatitzar la gestió dels serveis,
  • i les aplicacions que exploten les dades per extreure'n coneixement i donar suport a la presa de decisions.

En l’arquitectura també es contempla l’exportació de les dades a un portal de dades obertes i els requisits de seguretat pels diferents components de la plataforma.
Finalment es presenten exemples amb les iniciatives més representatives d’implementació de plataformes de Smart City/Region a Catalunya.

Objectius

Explicar de forma el més àmplia i entenedora possible la necessitat que té l’administració local i supramunicipal de disposar d’una plataforma tecnològica específica, i quins components hauria de tenir, per tal de poder desplegar una política Smart en l'àmbit local i regional.

Líder i participació

Líder                                      Participants

             

Data d'actualització:  17.11.2015