Visualitzeu els reptes que proposa l'Ajuntament de Sabadell i observeu si ens podeu oferir alguna solució TIC que s'hi adeqüi. Teniu 4 mesos per presentar-vos al concurs amb un producte viable que resolgui aquestes problemàtiques. Ajudem a les ciutats a ser més sostenibles i eficients!

Reptes

Si creus que pots resoldre algun d'aquests reptes, inscriu-te a la competició !!

Apunta't al SmartCAT Challenge Formulari d'inscripció

Medi Ambient

Com es pot modelitzar, avaluar i predir la qualitat de l'aire a escala local

 

L'Ajuntament de Sabadell està desenvolupant una estratègia a llarg termini per monitoritzar a temps real i fer predicció a 24 hores a escala local de la qualitat de l’aire. El repte ha d’incloure la comunicació de tres capes d’informació: dades del trànsit  dinàmiques (Intensitats Mitjanes Horàries, a nivell de tram), dades meteorològiques i dades físiques de les característiques tècniques de cada tram de carrer: amplada, arbrat, orientació, edificacions, etc; amb una xarxa permanent de sensors.  Aquesta temàtica també s'ha inclòs en les línies d'actuació de l'Estratègia de desenvolupament urbà sostenible i integrat (EDUSI). Sabadell, inclosa a la Zona de Protecció Especial per PM10 i NO2 conjuntament amb altres 39 municipis, necessita complir els nivells estipulats per la normativa. Aquesta monitorització ha d'ajudar a la presa de decisions dels Serveis tècnics municipals i informar a la ciutadania. S'emmarca en el Pla de millora de la qualitat de l'aire de Sabadell 2017-2022 (PAMQUA) http://www.sabadell.cat/ca/noticies-municipals/66759-l-ajuntament-impulsa-un-pla-de-millora-de-la-qualitat-de-l-aire-per-reduir-el-16-d-emissions-contaminants, i ha de permetre l'avaluació de l'efectivitat de les mesures incloses en el Pla.

medi ambient

Comerç i turisme

Com millorar l'experiència turística en una oficina de turisme a través de noves tecnologies?

 

L'Ajuntament de Sabadell posarà en marxa abans de la fi de 2018 una oficina de turisme. Per aquest motiu, vol enriquir al màxim els serveis i l'experiència oferta a la persona visitant dins l'oficina, a través de noves tecnologies que permetin presentar continguts sobre la ciutat i oferir la màxima interactivitat i usabilitat.

 

 

Com podem millorar la relació o comunicació dels mercats amb els seus clients?

 

La Gerència del mercat central de Sabadell té molta informació dels seus clients i vol aprofitar-la per poder oferir millors serveis a través d'accions que acostin els ciutadans cap al seu mercat. La idea és que s'estableixi un nexe entre clients i paradistes per tal que les TIC donin un valor afegit a l'experiència de comprar al mercat.

turisme

Seguretat ciutadana

Com podem treure rendiment de les dades de geoposicionament dels vehicles i agents policial?

 

Actualment és té molta informació de geolocalització, però es vol processar per tal de saber quina ha estat la presència real de les unitats policials en determinades zones de la ciutat, veure quines zones registren menys intensitat de presència policial, etc.
També possibilitaria la confecció de mapes de calor de la presència policial que sobreposats als que actualment es confeccionen de l'activitat delinqüencial indicaria les correccions a realitzar en el servei de patrulla adaptant la vigilància territorial a la realitat del que passa a la ciutat.

 

 

Com optimitzem el control d'accés a l'armament i material bàsic policial ?

 

Es busca un sistema modern que tingui controlat tot el material d'armament que hi ha en un lloc custodiat. També es necessitaria algun sistema intel·ligent que sàpiga exactament quines persones usen un determinat material policial. Aquesta seria una eina molt interessant, que garantiria l’ús de material policial estratègic i perillós.

seguretat

Acció Social

Com millorem la monitorització de persones dependents a domicili?

 

En el marc del projecte Triangulum, Sabadell farà una prova d'ús de la videoconferència per l'atenció remota a persones dependents en el seu domicili, però l'ajuntament cerca d'altres solucions complementàries per oferir una tele-monitorització més complerta d'aquestes persones.

 

Com podem facilitar l’auto-diagnosi de vulnerabilitat en l’àmbit de pobresa energètica (i elegibilitat per les mesures protectores previstes legament) per part dels propis afectats potencials?

 

S'ha constatat un problema de desconeixement per part de la ciutadania elegible del marc d'ajuts i prestacions existents en l'àmbit de pobresa energètica. La complexitat administrativa és un obstacle que sovint deixa fora, per manca de coneixement, els col·lectius que precisament més necessitarien aquest suport. Necessitem eines que ens facilitin saber a quines ajuts ens podem acollir.

 

Com incrementem la participació en els processos participatius?

 

La implicació de la ciutadania en els processos participatius municipals està per sota de les expectatives. Acostumen a participar sempre les mateixes entitats i es constata una manca de relleu generacional. L'Ajuntament cerca solucions que l'ajudin a millorar el nivell de participació en aquests processos i que puguin ser complementàries de l'aplicació "Decidim Sabadell".

accio social
Data d'actualització:  23.05.2018