• Imprimeix

Economia

 • Projecte TICCámaras

  El Programa TICCámaras s’inscriu en el marc del Programa Operatiu “Programa Operativo de Crecimiento Inteligente (POCInt)”, amb aplicació en el territori nacional, dins de l’Eix 2 “Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas”, en el marc del títol de la prioritat d’inversió “Desarrollo de productos y servicios de TIC, comercio electrónico y una mayor demanda de TIC”, i que contribueix a la consecució de l’objectiu específic OE.2.2.1. “Desarrollar la economía digital, incluyendo el comercio electrónico, para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de la empresa española”, estant cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), sent la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España l’Organisme Intermedi encarregat de la seva gestió.

 • Programa per a la transformació digital

  Programa d’assessorament, acompanyament i formació per a pimes de qualsevol sector amb l’objectiu d’ajudar-les i guiar-les en el camí per a transformar-se digitalment.

 • Model de maduresa de la Indústria 4.0

  L’estudi “Model de maduresa de la Indústria 4.0” presenta un breu anàlisi del context actual i dels reptes que afronta el sector industrial, així com de la importància del rol que pot tenir la Indústria 4.0 gràcies als beneficis que pot aportar-hi, s’adreça principalment a directius, gerents i caps d’innovació de les empreses, petites, mitjanes i grans, del territori català i, d’una manera àmplia, a totes les persones amb responsabilitat dins de les mateixes que participen en la definició de l’estratègia de l’empresa i en la presa de decisions a tots els nivells de la cadena productiva.

 • Fòrum del Vehicle Autònom i Connectat

  El Fòrum del Vehicle Autònom i Connectat impulsa el Catalonia Living Lab, la iniciativa contempla que empreses catalanes i de tot el món, siguin fabricants finals o de components d’automoció, puguin dur a terme proves per desenvolupar, fer testos i validar la tecnologia del vehicle autònom i connectat en el marc d’un entorn regulatori que ho permeti amb les garanties de seguretat adequades.

 • Plataforma industrial 4.0

  Avui en dia les tecnologies de la informació (TIC) son un dels principals facilitadors de la millora de l’eficiència en els processos productius, però moltes solucions son extremadament complexes i moltes vegades els costos i l’esforç per implementar-les i mantenir-les son massa alts per a les petites i mitjanes empreses (PIMES). La Plataforma Industrial 4.0 és una eina de transformació digital que mitjançant un marketplace facilita la digitalització de processos a l’hora que permet accelerar el desplegament d’aplicacions i serveis complexos.

 • Autodiagnosi TIC per a empreses de comerç i serveis

  Eina d’autodiagnosi en línia que permet a les empreses del sector comerç i serveis identificar, d’una manera ràpida, senzilla i àgil, l’estat de maduresa digital del negoci i que esdevindrà el punt de partida per al programa de la transformació digital del comerç.

 • PIME digital

  El pla PIME digital impulsa a les PIMES catalanes el procés de transformació digital que incorpora la introducció a l’empresa d’aquesta capa de serveis i/o productes TIC més avançats orientats a enfortir la seva competitivitat i productivitat, disposant també d’activitats per aquelles pimes que es trobin en un estadi més bàsic de digitalització.

 • Indústria 4.0

  El concepte Indústria 4.0 (també conegut com a indústria intel·ligent o ciberindústria del futur) correspon a una nova manera d'organitzar els mitjans de producció. L'objectiu que es vol assolir és la posada en marxa d'un gran nombre de fàbriques intel·ligents (smart factories).

 • Smart Destination

  Actualment, i fruit de l’acord assolit amb la Generalitat de Catalunya i la Mesa Empresarial del Turisme de Lloret de Mar, formada per empresaris del sector privat de Lloret de Mar, s’està desenvolupant el Pla operatiu de reconversió turística de Lloret de Mar, un pla que dóna continuïtat al Pla estratègic de turisme de Lloret 2010-2104 i al Pla estratègic de turisme de Catalunya, que ha de contribuir a la modernització i reconversió integral de la destinació.

 • Tallers Turisme 2.0

  El turisme és un sector en el qual les tecnologies tenen encara un important recorregut. La Direcció General de Turisme, amb el suport de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació, organitza una nova edició del cicle de Tallers de Turisme 2.0, un conjunt de seminaris de caràcter formatiu.