• Imprimeix

Model de maduresa de la Indústria 4.0

L’estudi “Model de maduresa de la Indústria 4.0” presenta un breu anàlisi del context actual i dels reptes que afronta el sector industrial, així com de la importància del rol que pot tenir la Indústria 4.0 gràcies als beneficis que pot aportar-hi, s’adreça principalment a directius, gerents i caps d’innovació de les empreses, petites, mitjanes i grans, del territori català i, d’una manera àmplia, a totes les persones amb responsabilitat dins de les mateixes que participen en la definició de l’estratègia de l’empresa i en la presa de decisions a tots els nivells de la cadena productiva.

Model de maduresa de la Indústria 4.0

La Indústria 4.0 o quarta revolució industrial suposa la transformació digital de la indústria amb la integració i la digitalització de tots els processos industrials que conformen la cadena de valor fins arribar al concepte de fàbrica intel·ligent, destacant principalment que la seva adopció gira al voltant de dos elements clau, la necessitat de connectivitat del món físic i el món digital, i l’explotació de les dades per a l’extracció de valor.

D’acord amb això, es presenta un model de maduresa per a una adopció de la Indústria 4.0 gradual amb cinc nivells o estats, de menys a més maduresa (el conscient, el principiant digital, el competent, l’expert i el líder digital). I on per cadascun d’ells s’analitza quin és el grau d’implementació que hi ha en cada cas, quina és l’actuació o actuacions que s’hi realitzen i quins són els resultats que s’obtenen generalment.

Per completar l’anàlisi de què s’entén per Indústria 4.0, es descriuen breument les principals tecnologies facilitadores que es troben sota el seu paraigües, és a dir totes aquelles tecnologies que fan possible mitjançant la seva combinació la implantació de la Industria 4.0 en una empresa. Concretament es presenta la Internet de les coses industrials (IIoT) i els sistemes ciberfísics; l’analítica big data i les tècniques de machine learning; la computació al núvol, la integració horitzontal i verticals dels sistemes de gestió i control, la ciberseguretat, la robòtica amb els robots col·laboratius i autònoms, la realitat augmentada, la virtualització i les tecnologies de simulació, i la fabricació additiva i impressió 3D.

 

Objectius

Facilitar la presa de decisions als responsables de les empreses respecte de les accions que cal emprendre per implementar una estratègia d’Indústria 4.0 a la seva empresa.

 

Líder i participants

Líder                             Participants

logo_gene     eurecat

Data d'actualització:  20.12.2017