• Imprimeix

PIME digital

El pla PIME digital impulsa a les PIMES catalanes el procés de transformació digital que incorpora la introducció a l’empresa d’aquesta capa de serveis i/o productes TIC més avançats orientats a enfortir la seva competitivitat i productivitat, disposant també d’activitats per aquelles pimes que es trobin en un estadi més bàsic de digitalització.

PIME Digital

Segons el darrer estudi anual de l’Observatori d’Empresa i Ocupació sobre l’ús de les TIC i del comerç electrònic a les empreses catalanes, l’evolució de l`ús ha estat molt positiva tot i que encara queda camí per recórrer i millorar. El Pla PIME digital s’estructura sobre tres eixos d’actuació (difusió i sensibilització, assessorament i orientació i implementació) que van dirigits a les PIMES catalanes amb especial èmfasi en certs sectors empresarials.

  • Difusió i Sensibilització
    • Jornades i Tallers: Jornades i tallers de difusió i formació dirigides a PIMES i distribuïdes en el territori, on s’expliquen els avantatges associats a l’aplicació de les TIC en l’empresa així com les oportunitats que genera la transformació digital en els diferents sectors.
    • Guies i casos d’èxit: Generació i difusió de material de suport per a les PIMES en el procés de transformació digital. Guies i informes on s’expliquen els avantatges associats a l’aplicació de les TIC a l’empresa així com guies associades a sectors específics.
  • Assessorament i Orientació (Serveis d’orientació ): El servei d’orientació ofereix, de la mà d’un consultor homologat, un informe de recomanacions sobre quina tipologia de productes i/o serveis TIC ajudarien al procés de transformació digital de l’empresa. L’anàlisi desenvolupat pel servei d’orientació del pla empresa digital té en compte els processos clau i estratègics de l’empresa i ofereix un informe de recomanacions orientat a com l’ús de les TIC en cadascun d’ells pot fer-los més eficients, millorant la competitivitat i productivitat de l’empresa
  • Implementació i finançament (Ajuts a la implementació): L’objectiu que persegueix el pla PIME digital és que les empreses acabin implementant projectes de transformació digital. És per això que, des del mateix pla s'identifiquen aquells programes d’ajuda a la implantació de solucions TIC que es facin per part de les diferents administracions, entitats empresarials i empreses del sector TIC.

Objectius

L’objectiu del pla PIME digital és ajudar a les empreses de Catalunya a fer el procés de transformació digital que permeti incrementar la seva competitivitat i productivitat gràcies a repensar el seu model de negoci i/o el conjunt de processos de la companyia tenint en compte el nou paradigma digital i la incorporació dels serveis i/o productes TIC de nova generació.

Líder i participants

Líder

Data d'actualització:  19.09.2016