• Imprimeix

Plataforma industrial 4.0

Avui en dia les tecnologies de la informació (TIC) son un dels principals facilitadors de la millora de l’eficiència en els processos productius, però moltes solucions son extremadament complexes i moltes vegades els costos i l’esforç per implementar-les i mantenir-les son massa alts per a les petites i mitjanes empreses (PIMES). La Plataforma Industrial 4.0 és una eina de transformació digital que mitjançant un marketplace facilita la digitalització de processos a l’hora que permet accelerar el desplegament d’aplicacions i serveis complexos.

Plataforma industrial 4.0

La plataforma proporciona un accés eficient, segur i escalable a solucions de software estàndards: mitjançant un Marketplace les empreses industrials podran accedir a un catàleg de serveis digitals per la Indústria proporcionat per diferents proveïdors de serveis tant d’aplicacions industrials com de serveis de infraestructura. La seguretat és un punt clau en el desenvolupament de la plataforma, de manera que ha estat dissenyada des de l’inici per a que d’una forma eficient pugui complir estrictament amb la normativa de protecció de dades de l’Estat.

En un món cada cop més complex, les innovacions trencadores sovint només son possibles si inclouen la col·laboració entre diferents empreses. Organismes com el World Economic Forum, empreses líders mundials en TIC, comissions nacionals i experts independents coincideixen en que es clau la creació i utilització de plataformes “experimentals/d’exploració de possibilitats/pioneres” per a la creació d’ecosistemes digitals.

Els principals motius són

  • Millora de la satisfacció del client en la seva demanda de nous models de negoci digitals
  • Reducció dràstica del “Time to market”
  • Augment de la velocitat d’innovació
  • Accés a coneixement expert
  • Minimització de riscs

Els fabricants i empreses industrials, sobretot PIMES, poden accedir a serveis d’alt valor afegit a un preu més accessible, l’adquisició del servei es simplifica a través del Marketplace a la Plataforma i la implementació es pot fer de forma virtual. Les empreses poden provar els serveis i paguen per l’ús amb una inversió mínima i la virtualització del servei i la infraestructura que el suporta fa que sigui fàcil l’escalat i la modificació de la solució.

 

 

Àmbit: Smart Economy

Objectius

La Plataforma Industrial 4.0 té per objectius proporcionar un marc segur, estable i accessible per a l’intercanvi de serveis cloud-IT a Catalunya. Desenvolupada per centres tecnològics i teixit industrial locals amb l’objectiu d’aportar una solució global a l’expansió del internet industrial.

 

Líder i participants

Líder                         Participants

         

Data d'actualització:  22.08.2017