• Imprimeix

Projecte TICCámaras

El Programa TICCámaras s’inscriu en el marc del Programa Operatiu “Programa Operativo de Crecimiento Inteligente (POCInt)”, amb aplicació en el territori nacional, dins de l’Eix 2 “Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas”, en el marc del títol de la prioritat d’inversió “Desarrollo de productos y servicios de TIC, comercio electrónico y una mayor demanda de TIC”, i que contribueix a la consecució de l’objectiu específic OE.2.2.1. “Desarrollar la economía digital, incluyendo el comercio electrónico, para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de la empresa española”, estant cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), sent la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España l’Organisme Intermedi encarregat de la seva gestió.

Projecte TICCámaras

El programa es caracteritza per la seva orientació cap a les necessitats específiques de les empreses destinatàries, mitjançant el desenvolupament d'una metodologia mixta de diagnòstic, suport en el procés d'implantació de solucions i difusió del coneixement.

El programa es materialitza a través de les següents accions de suport directe:

En una primera fase d’aquest servei, assessors tecnològics de la Cambra de Barcelona aporten una visió qualificada i recomanacions sobre les solucions que faran millorar la competitivitat a l’empresa:

  • eines de productivitat en el núvol (ERP, CRM, TPV, Lot, Big Data, realitat virtual)
  • comerç electrònic (web, botiga online, passarel·la de pagaments, facturació electrònica, signatura digital)
  • màrqueting digital (posicionament web, email màrqueting, social media, aplicacions mòbils, Lot)

En una segona fase es fa l’acompanyament en l’elaboració i el seguiment d’un Pla personalitzat d’Implantació de les recomanacions per part del proveïdor lliurement seleccionat per a desenvolupaments informàtics, llicències, solucions, maquinari i connectivitat. Es poden rebre ajuts pel 40 % de les despeses elegibles pre-finançades, fins recuperar un màxim de 2.800 €.

La participació de cada empresa al Programa TIC Cámaras és per ESTRICTA CONVOCATÒRIA.

 

 

Objectius

Aquest programa té com a objectiu impulsar la incorporació sistemàtica de les TIC a l'activitat habitual de les pimes, com a eines claus competitives en la seva estratègia, així com maximitzar les oportunitats que ofereixen per millorar la seva productivitat i competitivitat. Per això, potenciarà l'adopció, per part d'aquestes, de metodologies que permeten incorporar les TIC de mode sistemàtic a la seva activitat empresarial habitual. Es tracta, en definitiva, de contribuir a la millora de la competitivitat de les PIME, microempreses i autònoms, mitjançant l’adopció d'una cultura, ús i aprofitament permanent de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en les seves estratègies empresarials, per aconseguir un creixement econòmic sostingut.

Líder i Participants

Líder                              Participants

Camara españa       EU    logo_consellcambres  

 

Data d'actualització:  20.06.2018