• Imprimeix

Indústria

 • Projecte TICCámaras

  El Programa TICCámaras s’inscriu en el marc del Programa Operatiu “Programa Operativo de Crecimiento Inteligente (POCInt)”, amb aplicació en el territori nacional, dins de l’Eix 2 “Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas”, en el marc del títol de la prioritat d’inversió “Desarrollo de productos y servicios de TIC, comercio electrónico y una mayor demanda de TIC”, i que contribueix a la consecució de l’objectiu específic OE.2.2.1. “Desarrollar la economía digital, incluyendo el comercio electrónico, para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de la empresa española”, estant cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), sent la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España l’Organisme Intermedi encarregat de la seva gestió.

 • Model de maduresa de la Indústria 4.0

  L’estudi “Model de maduresa de la Indústria 4.0” presenta un breu anàlisi del context actual i dels reptes que afronta el sector industrial, així com de la importància del rol que pot tenir la Indústria 4.0 gràcies als beneficis que pot aportar-hi, s’adreça principalment a directius, gerents i caps d’innovació de les empreses, petites, mitjanes i grans, del territori català i, d’una manera àmplia, a totes les persones amb responsabilitat dins de les mateixes que participen en la definició de l’estratègia de l’empresa i en la presa de decisions a tots els nivells de la cadena productiva.

 • Fòrum del Vehicle Autònom i Connectat

  El Fòrum del Vehicle Autònom i Connectat impulsa el Catalonia Living Lab, la iniciativa contempla que empreses catalanes i de tot el món, siguin fabricants finals o de components d’automoció, puguin dur a terme proves per desenvolupar, fer testos i validar la tecnologia del vehicle autònom i connectat en el marc d’un entorn regulatori que ho permeti amb les garanties de seguretat adequades.

 • Plataforma industrial 4.0

  Avui en dia les tecnologies de la informació (TIC) son un dels principals facilitadors de la millora de l’eficiència en els processos productius, però moltes solucions son extremadament complexes i moltes vegades els costos i l’esforç per implementar-les i mantenir-les son massa alts per a les petites i mitjanes empreses (PIMES). La Plataforma Industrial 4.0 és una eina de transformació digital que mitjançant un marketplace facilita la digitalització de processos a l’hora que permet accelerar el desplegament d’aplicacions i serveis complexos.

 • PIME digital

  El pla PIME digital impulsa a les PIMES catalanes el procés de transformació digital que incorpora la introducció a l’empresa d’aquesta capa de serveis i/o productes TIC més avançats orientats a enfortir la seva competitivitat i productivitat, disposant també d’activitats per aquelles pimes que es trobin en un estadi més bàsic de digitalització.

 • Indústria 4.0

  El concepte Indústria 4.0 (també conegut com a indústria intel·ligent o ciberindústria del futur) correspon a una nova manera d'organitzar els mitjans de producció. L'objectiu que es vol assolir és la posada en marxa d'un gran nombre de fàbriques intel·ligents (smart factories).

 • Future Industry Congress

  El congrés sobre indústria avançada, digital i connectada és un espai a on conèixer les tendències i l’estat de l’art tecnològic de la fabrica del futur i la quarta revolució industrial.

 • Fira In(3D)ustry

  In(3D)ustry és la fira d'impressió 3D impulsada per Fira de Barcelona amb el suport de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, HP i d'altres empreses i agents.

 • IoT Solutions World Congress

  L'IoT Solutions World Congress és l'esdeveniment internacional centrat en la indústria que aplega líders de pensament i organitzacions tecnològiques per presentar les darreres innovacions i les solucions disponibles en el camp de l'Internet of Things (IoT).

 • Anella Industrial

  Engendrat sota l'òptica de la Triple Hèlix formada per l'Administració, el sector privat i les universitats i centres de recerca, el projecte pretén potenciar la connectivitat i ús competitiu de les TIC a sectors empresarials claus pel país, aprofitar els recursos 'R+D+i' i 'know-how' de l'Anella Científica, i també facilitar l' accés a serveis tals com la supercomputació, i esdevenir una acció efectiva vers la deslocalització present en alguns sectors.