• Imprimeix

Guies d'ajuda

La documentació de l'EinesTIC s'ha estructurat al voltant d'un conjunt de guies d'ajuda que intenten donar resposta a les necessitats que un usuari es pot trobar fent-lo servir. Podeu descarregar-vos el manual complet o les guies per temes en aquesta secció.

Versió 1.0. Aquest document recull el conjunt de guies que formen el manual d’ús de l’EinesTIC, un paquet informàtic concebut per donar resposta als requeriments informàtics bàsics d’una petita empresa o d’un treballador autònom.

Descarregar

Versió 1.0. Aquesta guia té com a objectiu mostrar el procés d'instal·lació i configuració de l'EinesTIC. En ella es recullen els requeriments tècnics i es mostra el procés d'instal·lació i configuració per a les diferents plataformes (Windows, Linux i Mac).

Descarregar

Versió 1.30. En aquesta guia es detalla com introduir i manipular la informació dels contactes a l'EinesTIC. El sistema distingeix tres tipus de contactes diferents: Clients, Proveïdors i Agents comercials.

Descarregar

Guia de facturació

Versió 1.30. En aquesta guia es detalla com crear una factura. A l'apartat Creació automàtica d'una factura es mostra com generar una factura automàticament. Aquesta guia mostra com generar-la de forma manual.

Descarregar

 

Guia d'elaboració de pressupostos, comandes i albarans

Versió 1.30. En aquesta guia es detalla com crear un pressupost, una comanda, o un albarà.

Descarregar

 

Guia de gestió de productes

Versió 1.30. En aquesta guia es detalla com crear, consultar o modificar productes

Descarregar

 

Guia avançada de facturació

Versió 1.30. En aquesta guia es mostren més en detall les diferents funcions de l'àrea de facturació de l'aplicació de gestió.

Descarregar

 

Guia dels models d'Hisenda

Versió 1.30. Aquesta guia permet generar amb facilitat una sèrie de models d'Hisenda que podran ser tant de caire trimestral com anual.

Descarregar

 

Guia d'ús del Terminal Punt de Venda (TPV)

Versió 1.30. Aquesta guia descriu el TPV (Terminal de Punt de Venda) proporcionat per l'EinesTIC. Primer es mostren les funcionalitats bàsiques (principalment la realització d'una venda senzilla) i després es mostren els casos més complexos, en els quals s'afegeixen altres opcions, com la realització d'informes de vendes.

Descarregar

Guia de creació de documents

Versió 1.30. En el menú Documents del tauler de control de l'EinesTIC s'agrupen les opcions per a generar documents genèrics per cartes, fax i informes. És a dir, per a la generació de documents amb les dades del vostre negoci, però sense dades que facin referència a cap destinatari.

Descarregar

 

Guia d'utilitats del tauler

Versió 1.30. El menú Utilitats del tauler de control de l'EinesTIC agrupa el conjunt d'aplicacions que es consideren d'interès general i un accés a la configuració general de l'EinesTIC.

Descarregar

 

Guia de configuració del correu electrònic 

Versió 1.30. Aquesta guia mostra com crear i configurar correctament un o més comptes de correu electrònic amb l'aplicació gestor de correu que incorpora el paquet ofimàtic EinesTIC.

Descarregar

 

Guia de personalització de les plantilles de documents

Versió 1.30. Aquesta guia mostra com fer pas a pas la personalització de les diferents plantilles de documents que inclou el paquet ofimàtic EinesTIC. Existeixen diferents grups de plantilles.

Descarregar