• Imprimeix

Còpies de seguretat

Què he de fer per recuperar una còpia de seguretat després de reinstal·lar l'EinesTIC?

Des de l'opció Utilitats/Configuració del Tauler de control, es pot modificar la ubicació en què es fan les còpies de seguretat, i això funciona correctament. Sempre és recomanable fer les còpies de seguretat en una unitat de disc externa (disc USB, disc dur extern o unitat de xarxa).

S'ha detectat que l'opció de restauració sempre busca les còpies de seguretat a la ubicació per defecte encara que s'hagi canviat al Tauler de control. Si volem recuperar una còpia de seguretat després de reinstal·lar el programar, la manera més ràpida de resoldre-ho és copiar els fitxers de les còpies de seguretat a la ubicació següent:

Per a Windows XP: C:\Documents and settings\[nom de l'usuari]\einesTIC\backup
Per a Windows Vista o Windows 7: C:\Users\[nom de l'usuari]\einesTIC\backup
Per a Linux: /home/”nom del seu usuari”/einesTIC/backup
Per a Mac OS: X /users/”nom del seu usuari”/einesTIC/backup

Substituint en qualsevol dels casos [nom del seu usuari] pel nom d'usuari que feu servir al vostre sistema.