• Imprimeix

Facturació

Els tipus d'IVA inclosos a l'aplicació són previs al darrer canvi. Malgrat això, és senzill actualitzar-los. Per a fer-ho, seguiu les passes següents:

  1. Des del tauler de control de l'EinesTIC, accediu a l'opció Gestió
  2. Al menú de l'eina de gestió, seleccioneu l'opció de menú Mòduls/Àrea de Facturació/B: Principal
  3. Al menú Fiscalitat del mòdul Principal, escolliu l'opció Impostos
  4. Canvieu el valor de l'IVA16, el tipus normal, i el valor de l'IVA7, el reduït

Per eliminar una factura, has d'accedir al llistat de les factures i seleccionar el document que vulguem eliminar. Una vegada aquí ens haurem de situar a sobre la X. Una vegada haguem fet click a sobre ens hauria de permetre eliminar el document sense cap problema. El que sí que és necessari per eliminar l'albarà és prèviament haver eliminat la factura i exactament el mateix amb la comanda.

Pel que fa a la facturació amb retencions, el procediment està explicat a l'apartat Configuració avançada de la Guia d'instal·lació i configuració.
S'ha de crear una sèrie de facturació amb la retenció que vulguem i tot seguit assignar-la als clients als quals sigui d'aplicació aquesta retenció.
Un cop fet això, les factures que emetem a aquests clients ja estaran subjectes a la retenció que hàgim definit a la sèrie.

Tot seguit, el que necessitem és adaptar les plantilles de les factures per tal que la retenció realitzada hi quedi reflectida. Els models estàndard que es distribueixen amb l'EinesTIC no mostren aquesta informació per defecte, així que el més recomanable és modificar-ne un perquè ho faci.

Podeu descarregar una versió del model de factura per al conjunt "Serveis professionals 1" ja modificada per incloure la retenció. Si la voleu provar, descarregueu-vos aquest fitxer i copieu-lo a la carpeta de plantilles.

Per a Windows XP, la trobareu a:
C:\Documents and Settings\”nom del seu usuari”\einesTIC\plantilles

Per a Windows Vista o Windows 7 a
C:\Users\”nom del seu usuari”\einesTIC\plantilles

Per a Linux (el directori d'usuari sol ser /home/”nom del seu usuari” però pot variar)
/home/”nom del seu usuari”/einesTIC/plantilles

Per a Mac OS X
/users/”nom del seu usuari”/einesTIC/plantilles
Dins d'aquesta carpeta, trobareu 10 subcarpetes numerades del 0 al 9. Deseu la plantilla a la carpeta anomenada "2".

Tot seguit, des del menú d'Utilitats del Tauler de control de l'EinesTIC, trieu l'opció Configuració, la pestanya Plantilles i escolliu com a conjunt de plantilles l'anomenat "Serveis professionals 1".

A partir d'aquest moment, les retencions ja quedaran reflectides a les factures que emeteu amb l'EinesTIC.