• Imprimeix

Plantilles i documents

Com puc modificar una plantilla de l'EinesTIC?

Per modificar els fitxers de les plantilles aneu al directori on es troben, que variarà depenent del sistema operatiu instal·lat:

Windows XP
C:\Documents and Settings\”nom del seu usuari”\einesTIC\plantilles

Windows Vista/7/8
C:\Users\”nom del seu usuari”\einesTIC\plantilles

Linux (el directori d'usuari sol ser /home/”nom del seu usuari” però pot variar)
/home/”nom del seu usuari”/einesTIC/plantilles

Mac OS X
/users/”nom del seu usuari”/einesTIC/plantilles

El procés per modificar una plantilla es descriu amb detall a la Guia de personalització de les plantilles de documents.