• Imprimeix

CESICAT

El CESICAT és l'organisme encarregat de garantir la protecció, prevenció i governança en matèria de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya i el seu Govern.

El Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) és una fundació del sector públic de la Generalitat de Catalunya, amb participació majoritària directa i adscrita al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.

L'entitat és responsable de l'establiment i el seguiment dels programes d'actuació en matèria de ciberseguretat, sota la direcció estratègica del Govern de la Generalitat de Catalunya, en coordinació amb les entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i col·laborant amb governs locals de Catalunya, sector privat i societat civil.

La Fundació CESICAT va ser constituïda el 2 de febrer de 2010 en compliment de l'objectiu previst en el Pla nacional d'impuls de la seguretat TIC a Catalunya, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant l'Acord de Govern GOV/50/2009 de 17 de març.

La Fundació CESICAT, atenent les funcions que li són pròpies, esdevé l'ens idoni per assumir el repte de la protecció de la informació i la infraestructura TIC de les institucions i ciutadans de Catalunya i, en especial, de la del Govern de la Generalitat.

El CESICAT vetlla per una societat digital segura per al conjunt de la societat catalana i la seva Administració Pública

Objectius

  • Executar l'estratègia nacional de seguretat TIC establerta pel Govern de la Generalitat de Catalunya.
  • Donar suport a la protecció de les infraestructures crítiques TIC nacionals.
  • Promoure un teixit empresarial català sòlid en seguretat TIC.
  • Incrementar la confiança i protecció de la ciutadania catalana en la societat de la informació.

Líder i participants

Líder

Data d'actualització:  16.07.2015