• Imprimeix

Dades Obertes Gencat

Dades Obertes gencat és el portal de la Generalitat de Catalunya, gestionat des de la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió, on estan publicades les dades de caràcter públic, amb l’objectiu de fomentar l’ús i la reutilització de la informació procedent de l’administració.

Dades Obertes Gencat

Les dades procedeixen de diferents organismes públics de la Generalitat i estan agrupades en el catàleg de dades. Les dades estan disponibles en diferents formats, la majoria dels quals són estàndard, de manera que es poden reutilitzar fàcilment.

El Govern de la Generalitat de Catalunya, seguint les tendències internacionals d’obertura de dades públiques i amb l’assessorament d’experts del W3C (World Wide Web Consortium) es compromet a l’obertura progressiva de les dades públiques de què disposi, amb les limitacions de privacitat, seguretat i propietat que apliquin en cada cas, segons l’acord de Govern de novembre de 2010.

Objectius

 

  • Fomentar una administració més transparent i oberta
  • Oferir un servei de dades que pugui generar aplicacions i nous serveis innovadors
  • Fomentar l’ús de les dades obertes per part de ciutadans i empreses
  • Amb la llibertat d’accés a la informació pública, hi ha la voluntat d’avançar cap a la governança oberta, basada en els valors de transparència, participació, servei i eficiència. Així mateix, es vol promoure la creació de valor amb la reutilització de la informació pública, facilitar l’ordenació interna dels sistemes d’informació dins l’Administració i fomentar la interoperabilitat entre serveis del sector públic

 

Líder i participants

Líder                                    

                           

Data d'actualització:  06.03.2017