• Imprimeix

Participa Gencat

Participa Gencat és el portal de participació ciutadana en línia de la Generalitat de Catalunya, creat per facilitar la implicació dels ciutadans en les tasques de govern de Catalunya.

Participa Gencat

Es tracta d’una nova eina que es posa a l’abast de la ciutadania perquè pugui debatre i deliberar sobre les polítiques públiques, coincidint amb l’entrada en vigor l’1 de juliol de la Llei 19/2014 de la transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Amb la implicació dels ciutadans i dels diferents actors de la societat civil, el Govern pretén transformar la nostra democràcia tot enriquint les seves actuacions, d'acord amb les demandes col·lectives.

En aquest portal trobareu propostes que el Govern vol sotmetre a consideració de la ciutadania, per tal d’assolir més implicació i participació de la societat en la construcció i l’avaluació de les polítiques públiques del conjunt de departaments de la Generalitat.

Des del portal podreu accedir als òrgans estables de participació, als processos de participació ciutadana promoguts pel Govern de la Generalitat de Catalunya així com altra informació per fer més eficaç i transparent la gestió pública.

 

Àmbit: Participació ciutadana

Objectius

  • Els principals objectius de Participa Gencat són afavorir una millor governança i aprofundir en les demandes col·lectives per a una intervenció més democràtica en la gestió pública. En aquest portal es poden consultar les propostes que el conjunt dels departaments de la Generalitat sotmet a consideració de la ciutadania, amb la voluntat que les persones i la societat civil participin en la presa de decisions dels afers públics.

Líder i participants

Líder                                    

   

Data d'actualització:  06.03.2017