• Imprimeix

Portal AppSalut

El Portal AppSalut vol fomentar que la ciutadania tingui cura de la seva salut a través d'aplicacions mòbils acreditades.

Portal AppSalut

L’aprovació a inicis del 2015 del Pla de Mobilitat mHealth.cat per part del Govern, permet acostar els serveis sanitaris i de benestar a les persones a través de tecnologies de mobilitat com són els telèfons intel·ligents, les tablets o els ordinadors portàtils i, al mateix temps, facilitar la transformació dels diferents processos assistencials i socials.

En aquest marc neix el portal AppSalut, un aparador d’aplicacions del sector de la salut i de benestar social. Totes les aplicacions que apareixen en aquest aparador han passat un procés d’acreditació que estableix un entorn segur i de confiança en l’ús d’aquesta tecnologia. El procés d’acreditació de la qualitat de les aplicacions és obert i transparent a tot tipus d’iniciatives, tant públiques com privades. L’acreditació demostra que aquella aplicació compleix amb uns estàndards de qualitat i seguretat. El procés d’acreditació es porta a terme des de l’oficina mHealth.cat de la Fundació TicSalut i serà vàlida mentre l’aplicació estigui activa o fins que s’introdueixin canvis en els seus continguts i/o funcionalitats.

Un element innovador d’aquesta plataforma és la possibilitat que els professionals sanitaris i de benestar social poden recomanar l’ús de les aplicacions acreditades als usuaris. Facilitant així, l’ús de noves tecnologies en el seguiment i prevenció de malalties i problemes socials. Les dades generades pels ciutadans mitjançant l’ús de les aplicacions, podran ser visualitzades pels professionals i integrades a la història clínica de l’usuari sempre que el ciutadà així ho permeti.

Àmbit: Salut

Objectius

• Empoderar la ciutadania, fer-la conscient i corresponsable de la seva pròpia salut mitjançant les tecnologies de mobilitat
• Involucrar als pacients en l’ús de la tecnologia mhealth
• Posar a disposició de la ciutadania aplicacions segures i de confiança en el sector de la salut i el benestar social.
• Dotar d’eines als professionals per facilitar la recomanació d’apps segures als seus pacients.
• Integrar dades de salut i social a la història clínica.

Líder i participants

Líder                 Participants

           

                               

Data d'actualització:  21.03.2017