• Imprimeix

Transparència Gencat

Portal per informar d'una manera clara i divulgativa al respecte de l'administració, la gestió del govern i donar a conèixer dades rellevants del país.

Transparència Gencat

Aquest portal web sobre transparència i rendiment de comptes en l'acció del Govern està fet d'acord amb els paràmetres d'avaluació de l'organització no governamental Transparency International (INCAU). Aquesta entitat va avaluar l'any 2012 el grau de transparència de les administracions autonòmiques a partir del compliment de 80 indicadors. Amb la posada en funcionament d'aquest lloc web, el Govern de la Generalitat ha passat a complir 78 dels 80 indicadors d'INCAU i n'ha afegit 63 més.

El web està estructurat en cinc apartats: El Govern i el president, l'acció de Govern, la gestió i les dades del país. Permet consultar les retribucions brutes anuals de tots els alts càrrecs del Govern fins a director general. A més, a partir del setembre es podran consultar les dades corresponents al sector públic empresarial i tota la resta, així com les dietes per assistència a consells d'administració. A més, quan un alt càrrec de la Generalitat deixi la seva funció, haurà de fer pública la variació patrimonial que hi hagi hagut.

Objectius

El portal de Transparència Gencat respon al compromís assumit pel Govern de la Generalitat d'obrir-se a la ciutadania i facilitar l'accés a la informació sobre l'àmbit públic a tothom que ho vulgui.

D'aquesta manera, s’afavoreix la millora del clima de confiança entre la ciutadania i els dirigents públics i també l'exercici d’un model de governança compartida en la definició de l'agenda pública.

Líder i participants

Líder                                    

Data d'actualització:  06.03.2017