• Imprimeix

Programa de recerca i innovació en Tecnologies Digitals Avançades

El Programa proposa impulsar i coordinar els diferents agents de recerca i innovació en l’àmbit TIC per aconseguir que Catalunya esdevingui un Hub europeu i global en tecnologies digitals transformadores de la seva economia i societat.

Programa de recerca i innovació en Tecnologies Digitals Avançades

Catalunya necessita construir, a més d’un model tradicional de Ciència i Tecnologia, un nou model de “High-Tech” per les tecnologies digitals avançades. El sistema de R+D+i català disposa actualment d’una estructura de centres de recerca i tecnològics punters a escala Europea en aquest àmbit. Tot i així, es necessari l’impuls d'un programa específic de recerca i innovació que generi sinèrgies i col·laboracions per potenciar la seva activitat i establir una visió conjunta de país en el desenvolupament de les tecnologies digitals avançades que doni resposta als reptes tecnològics associats al desplegament d’un “Smart Country”.

El Programa de recerca i innovació de tecnologies digitals avançades dona resposta a aquesta necessitat a partir d’un esquema basat en un model “mission-driven”, orientat als objectius estratègics del Govern i dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, obert i col·laboratiu, que implica els centres de recerca i innovació TIC, les administracions, les empreses i la ciutadania segons el model de quàdruple hèlix promogut per la RIS3CAT. A més, el programa també es basa en el model “dual-use”, pel qual els resultats de la recerca són utilitzats pel sector públic i transferits al sector privat per a la generació de creixement econòmic, la creació de llocs de treball i l’assoliment de lideratge global.

 

Objectius

  • Identificar i potenciar el desenvolupament tecnològic en àrees d’interès de l’àmbit de les tecnologies digitals avançades.
  • Establir col·laboracions i sinèrgies entre centres de recerca i innovació amb àmbits d’actuació en tecnologies digitals avançades, mitjançant la generació de projectes conjunts.
  • Potenciar el posicionament i reconeixement mundial per millorar la capacitat de captació de talent i d’inversions en recerca i innovació en aquest àmbit.
  • Impactar a l'administració, al sector productiu i al ciutadà mitjançant la transformació digital.

 

Líder i participants

Líder                                     Participants

                    FEDER_senselema

Data d'actualització:  12.01.2018