S'ha obert una consulta pública per tal de permetre a totes les persones i entitats interessades que puguin donar les seves opinions i comentaris sobre la convocatòria i els reptes i necessitats

Consulta pública

El Programa de recerca i innovació en tecnologies digitals avançades és una nova iniciativa del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública per tal d’identificar necessitats o reptes a la pròpia administració pública de la Generalitat de Catalunya que podrien ser objecte de solució gràcies a les tecnologies digitals avançades. Així, es pretén que la pròpia administració esdevingui part del motor d’innovació del país.

Tractant-se d’una nova iniciativa, sembla lògic, abans d’oficialitzar la convocatòria o els propis reptes / necessitats, sotmetre’ls a l’opinió de la comunitat a la que va adreçada.

És per això que s’ha decidit publicar una versió prou madura dels esborranys de texts en els que s’està treballant per tal que puguin ser analitzats i se’n puguin fer aportacions abans de la seva publicació oficial. En l’enllaç d’aquesta pròpia pàgina s’hi troba un document guia per poder fer aportacions d’una manera endreçada, sobre les bases de la convocatòria i sobre els reptes inicials de l’àmbit del Departament de Territori i Sostenibilitat. Aquest document s’ha deixat intencionadament obert, no és un formulari, donant una guia però, alhora, llibertat per no coartar aquestes aportacions.

El document amb les aportacions pot fer-se arribar per correu electrònic a l’adreça: smartcatalonia@gencat.cat

Encoratgem a fer aportacions per la millora del Programa, els seus reptes o fer-ne difusió entre els comunitat d’innovació catalana.

Termini de la consulta pública: 30 de novembre de 2018

Aquests ajuts estan cofinançats amb el FEDER, destinats a incentivar la realització de projectes d’R+D duts a terme a Catalunya i amb un alt impacte al territori i a les empreses. Els projectes hauran de tenir un fort impacte d’internacionalització dels resultats i la tecnologia, així com capacitar les empreses per accedir a convocatòries internacionals d’R+D i, en especial, al programa Horizon 2020 de la Unió Europea i a licitacions.

feder