Els camps marcats amb * són obligatoris.

Informació sobre protecció de dades

Identificació del tractament
Consultes públiques en l’àmbit de les tecnologies de la informació

Responsable del tractament
Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital
Contacte: Carrer Salvador Espriu, 45-51, 08908 L'Hospitalet de Llobregat

Delegat de protecció de dades
Contacte: dpd.politiquesdigitals@gencat.cat
Via Laietana, 26, 08003 Barcelona

Finalitat
Recollir les aportacions de persones físiques i associacions interessades; la difusió de l’anàlisi de les aportacions, i els estudis estadístics i de gènere

Conservació de les dades
Les dades personals es conserven durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir.

Legitimació
El tractament es realitza amb el consentiment de la persona interessada. Podeu retirar el consentiment en qualsevol moment.

Destinataris
Les dades es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen els serveis TIC per compte del responsable del tractament. No es cedeixen dades a tercers ni es fan transferències internacionals de dades, tret que hi hagi una obligació legal.

Drets de les persones interessades
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitar la limitació de les dades al responsable del tractament mitjançant els formularis d’exercici de drets que trobareu a l’enllaç Drets de les persones interessades ( http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/pgov_departament/proteccio-de-dades/drets-de-les-persones-interessades/ ) També podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a www.apdcat.cat.