Convocatòria d'ajuts amb cofinançament amb fons europeus per al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en tecnologies digitals avançades

Convocatòria

L'objecte de les bases és l'assignació de cofinançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a consorcis per a la realització de projectes de recerca i innovació (RDI) per a la introducció al mercat de nous productes o processos disruptius que generin beneficis socials significatius i donin resposta  als reptes objecte de finançament proposats per la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu primordial d’aquests projectes serà apropar-se, en la mesura del que sigui possible, a l’aplicació real de la tecnologia. Sigui quin sigui l’estat de maduració de la tecnologia de cadascun dels projectes és condició que a la seva finalització s’hagi avançat pel que fa a la maduració de la tecnologia respecte a l’inici. Els projectes han de garantir la transformació dels resultats de la recerca en productes i processos disruptius, intensius en coneixement i d’alt valor afegit d’aplicació per a la Generalitat i altres administracions públiques.

El document referenciat és un esborrany de les bases de la convocatòria i pot rebre canvis en funció de la seva propera tramitació interna per part dels serveis de la Generalitat de Catalunya o per aportacions que es considerin de valor durant la present consulta pública. Les bases de la convocatòria definitives seran publicades al DOGC, pel que aquest esborrany, que pot contenir encara errors o diferències amb el document final, es publica de manera orientativa i per donar context al conjunt de propostes, essent objecte també de la consulta pública.

 

Aquests ajuts estan cofinançats amb el FEDER, destinats a incentivar la realització de projectes d’R+D duts a terme a Catalunya i amb un alt impacte al territori i a les empreses. Els projectes hauran de tenir un fort impacte d’internacionalització dels resultats i la tecnologia, així com capacitar les empreses per accedir a convocatòries internacionals d’R+D i, en especial, al programa Horizon 2020 de la Unió Europea i a licitacions.

feder