• Imprimeix

Smart Rural Grid

El projecte aspira a crear la tecnologia necessària per dotar les xarxes elèctriques rurals d'intel·ligència.

Smart_Rural_Grid

El projecte de smarts grids és basa en desenvolupar una nova tecnologia per transmetre dades a través de la xarxa elèctrica (PLC), que permeti passar dels actuals centenars de Kb/s a distàncies de 500 m, a un rati de transmissió de dades de 600 Kb/s a distàncies de 10 a 15 km, útils per zones rurals.

Els impactes que s’esperen són:

 • 50% de reducció de pèrdues en la distribució per causa del desequilibri de fases
 • Reducció del gap entre energia produïda i energia consumida
 • L’energia que es produeix i es consumeix a nivell local, estalvia les pèrdues de transport I distribució, estimades en un 3%
 • Increment de Generació Distribuïda

Si el distribuïdor es converteix en facilitador, els consumidors podran decidir sense restriccions tècniques

Objectius

 • Augmentar la resiliència de les xarxes existents, sense tenir que fer inversions de cost molt elevat i alt impacte ambiental
 • Demostrar que la cooperació entre empreses elèctriques i de telecomunicacions permet estalvis importants en infraestructures desplegades pel territori
 • Facilitar i fer gestionable, tant pel consumidor com pel distribuïdor, la creació de punts de generació distribuïda.
 • Reduir les pèrdues de les xarxes elèctriques en zones rurals
 • Evitar la fractura digital entre aquells que estiguin dintre de zones de Smart Grid o fora d’elles i, per tant, fomentar el reequilibri territorial

Líder i participants

Líder

Participants

 • UPC. Disseny dels prototips d’IDPR. Barcelona
 • ZIV. Telecomunicacions PLC. Viladecans
 • Xarxa Oberta de Catalunya (XOC). Telecomunicacions sobre Fibra Òptica. Barcelona
 • KISTERS. Gestió de dades per aportar intel·ligència al sistema. Aachen (DE)
 • SWR. Empresa distribuïdora de Rosenheim, per duplicar els tests (DE)
 • CGA. Integrador dels sistemes. Dublin (IE)
 • Smart IO. Centre de recerca, per la difusió i explotació. Øswold (NO)

 

Data d'actualització:  27.01.2017