• Imprimeix

T-Mobilitat

Projecte de nou sistema tarifari del transport públic que té l'objectiu de convertir-se en un instrument cabdal de gestió de la mobilitat i el transport públic, amb la voluntat d'integració de tots els modes de transport en un únic suport intel·ligent.

T-mobilitat

La T-Mobilitat és un nou instrument tecnològic, impulsat des del Govern de la Generalitat de Catalunya i l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), que permetrà al ciutadà disposar d’una única targeta per a tots els seus desplaçaments i que substituirà els títols de transport actuals per una aplicació de transport continguda en un xip amb validació sense contacte.
Es tracta d’un projecte pioner i va més enllà dels serveis de transport públic. L'objectiu és que es converteixi en un instrument cabdal de gestió de la mobilitat per la seva capacitat d’integració de tots els modes de transport en un únic suport intel·ligent. A més, aquesta tecnologia es podrà aplicar també en altres suports com rellotges, polseres o fins i tot telèfons mòbils que disposin de tecnologia NFC (Near Field Communication).

Objectius

  • Convertir-se en un instrument cabdal de gestió de la mobilitat i el transport públic
  • Integració de tots els modes de transport en un únic suport intel·ligent
  • Afavorir la utilització del transport públic amb descomptes per ús, adaptant el preu del transport públic a la mobilitat real de cada ciutadà
  • Permetre a l'usuari decidir el sistema de pagament del seu transport, ja sigui prepagament, domiciliació bancària del rebut, recàrrega per Internet, etc.

Líder i participants

Líder                                 Participants    

                   

Data d'actualització:  04.11.2014