• Imprimeix

Pla de mobilitat mHealth.cat

El Pla de mobilitat mHealth.cat permetrà acostar els serveis sanitaris i de benestar a les persones a través de tecnologies de mobilitat com són els telèfons intel·ligents, les tablets o els ordinadors portàtils i, al mateix temps, facilitar la transformació dels diferents processos assistencials i socials. Es tracta de la primera estratègia mHealth que s’impulsa a tot Europa.

Pla de mobilitat mHealth.cat

Amb aquest Pla, el Govern vol crear un entorn de confiança per a totes les eines de mobilitat (com les aplicacions del mòbil o les eines de telemonitorització per a pacients amb patologies cròniques) que puguin ajudar a aproximar els serveis als ciutadans. Es crearà, així, un aparador d'aplicacions del sector de la salut i dels serveis socials, que hauran passat un procés clar d'acreditació i de certificació, un entorn segur on es pugui encabir qualsevol tecnologia de mobilitat del Departament de Salut o del Departament de Benestar Social i Família. Metges, infermers i agents dels serveis socials podran recomanar aquestes eines, de les quals es podran beneficiar tots els ciutadans que tinguin contacte amb els serveis de salut o serveis socials. Per exemple, una persona amb diabetis podria tenir accés a eines de suport per curar determinades úlceres, a consells sobre la dieta o a serveis de control de la malaltia i de medicació a distància.

Objectius

  • Impulsar la mHealth a Catalunya com a palanca per transformar els sistemes de salut i de serveis socials.
  • Ajudar a connectar l'oferta i la demanda en l'ecosistema per tal d'identificar projectes claus per la mHealth.
  • Prestar assessorament a aquells projectes ja sigui a partir de suport puntual o acompanyament complet.
  • Assegurar la construcció dels serveis així com dels estàndards i altres elements de suport, ja sigui amb mitjans propis o en col·laboració amb tercers.
  • Avaluar i contribuir a la generació d'evidències i coneixement, anticipant reptes i tendències sobre la mHealth.
  • Comunicar avanços realitzats i projectes que s'estan duent a terme perquè els ciutadans o professionals els utilitzin

Líder i participants

Líder                                     Participants

                               

Data d'actualització:  25.02.2015